werkwijze

Kennis van de markt

Wij geloven er in dat we onze klanten alleen kunnen adviseren met kennis van hun sector en markt, de ontwikkelingen die zich daarin afspelen en specifieke cultuur en spraak van de mensen die daarin werken. Wij zijn goed thuis in de geestelijke gezondheidszorg, publieke gezondheidszorg, verslavingszorg, jeugdzorg, forensische zorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en in de ziekenhuiswereld.

Gebaseerd op feiten

Advieswerk zonder feitelijke basis is niets meer dan een zinnige bijdrage aan het debat. Aan meningen geen gebrek in de gezondheidszorg. Goede besluitvorming vraagt echter meer dan overtuiging en inzicht en om die reden zorgen we er altijd voor dat zaken voldoende onderbouwd en –zo dat kan – in feiten en cijfers zijn verankerd.

Resultaatgericht

Onze inzet is er altijd op gericht dat onze klanten een stap verder komen. Onze aanpak houdt daar van begin tot eind rekening mee – van tevoren bespreken we met de klant wat er concreet bereikt moet worden. Afhankelijk van het doel van de opdracht betrekken we mensen binnen en buiten de organisatie bij het project.

Samen met de klant

Samenwerking met de klant is een sleutel voor succes. Door samenwerking met de klant worden de uitkomsten beter en is er meer zekerheid over het draagvlak voor veranderingen. En het is ook efficiënter. Zo mogelijk zetten we medewerkers van de klant in binnen het project, zodat er ook geen onnodige externe kosten worden gemaakt.

Helder en duidelijk

Onze adviesstijl is helder en duidelijk. Wij zijn naar klanten toe duidelijk over wat we gaan doen, hoe we het gaan doen en wie op welk moment welke rol heeft. Daarmee worden lastige vraagstukken overzichtelijk en neemt de onzekerheid af. Wij zijn naar de opdrachtgever helder over wat we vinden en wat we wel en niet kunnen realiseren.