MENUMENU

publicaties

Inkoop jeugdhulp – zeven goede gewoonten

EHdK heeft in opdracht van de Ambassadeur Zorglandschap voor de Specialistische Jeugdhulp (Jan Menting) uitgewerkt wat de zeven goede gewoonten bij de inkoop van jeugdhulp zouden moeten zijn. De inhoud van deze publicatie is mede tot stand gekomen door praktijkervaringen in vijf jeugdhulpregio’s en vanuit de kennis en ervaring van een groot aantal betrokkenen in het veld.

 

Download de volledige publicatie: “Inkoop jeugdhulp – zeven goede gewoonten”.

Van instituten naar ondernemingen

In 2011 vroeg een zestal bestuurders in de Geestelijke Gezondheidszorg zich af of er een toekomst is voor grote geïntegreerde organisaties in de geestelijke gezondheidszorg en – zo ja – wat die dan zou kunnen zijn. Bedrijfskundige concepten vormden het uitgangspunt in deze studie, waarmee het een andere dimensie meebrengt voor het denken over de toekomst van de GGZ.

 

Download de volledige publicatie: “van instituten naar ondernemingen”.

De toekomst van aanbieders van jeugd en -opvoedhulp

De transitie jeugdzorg zal een aardverschuiving met zich meebrengen voor de aanbieders van jeugdzorg, daarover is iedereen het eens. Maar wat mag er concreet verwacht worden? Welke organisaties zijn nu al goed voorgesorteerd en welke zitten strategisch in de risicozone? Ook in deze studie vormt de bedrijfskundige benadering het uitgangspunt. Tot stand gekomen in samenwerking met negen bestuurders in de jeugdzorg.

 

Download de volledige publicatie: “De toekomst … opvoedhulp”.