MENUMENU

werkwijze

Doe bureau

De mensen van EHdK willen actief bijdragen aan een nog betere samenleving. In dat kader helpen we bestuurders in de zorg om hun plannen te realiseren. Wij worden vaak ingehuurd om te zorgen dat de plannen ook daadwerkelijk van de grond komen – daarin onderscheiden we ons van klassieke adviesbureaus.

Kennis van de markt

Wij geloven er in dat we onze klanten alleen kunnen helpen als we weten wat er speelt en als we de specifieke cultuur en taal van de mensen goed kennen. Wij zijn goed thuis in de geestelijke gezondheidszorg, publieke gezondheidszorg, verslavingszorg, jeugdzorg, forensische zorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en in de ziekenhuiswereld. We weten wat er nodig is om van A naar B te komen in deze bijzondere sectoren.

Zakelijke aanpak

We pakken projecten doorgaans zakelijk aan. Hoewel we een goed gevoel hebben voor menselijke verhoudingen en de emoties die gepaard met ingewikkelde trajecten stellen we de feiten voorop en hanteren we een projectmatige aanpak.

Van A naar B

Onze inzet is er altijd op gericht dat we onze klanten een stap verder brengen. We werken uit wat het gewenste resultaat is, hoe dat praktisch bereikt gaat worden, wie daarin welke rol moet spelen en op welk moment. Dit vooraf duidelijk maken brengt rust en overzicht voor iedereen en zorgt ervoor dat iedereen zich richt op wat belangrijk is: het te bereiken resultaat.

Samen met de klant

Samenwerking met de klant is onze sleutel tot succes. Door samenwerking met de klant worden de uitkomsten beter en is er meer zekerheid over het draagvlak voor veranderingen. Het is ook efficiënter. Zo mogelijk zetten we medewerkers van de klant in binnen een project, zodat er ook geen onnodige externe kosten worden gemaakt.